Foto

Ekonomibyggnader som tillhör Zinkensdamms gård. I bakgrunden Tantoberget