Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stadsmuseet i Stockholm

Folkungagatan 117 åt nordväst invid Sågargatans mynning

Uppdaterad