Foto

Salviigränd från Myntgatan, i fonden Västerlånggatan