Foto

Östgötagatan n:r 42, salongsinteriör mot söder