Foto

Livgardet till häst, Storgatan. Gårdsparti N om stallarna mot Ö