Foto

Karls Johans Basar vid Karl Johans Torg. Söderström från öster