Foto

Gamla Djurgårdsbron från väster. På Djurgårdssidan den Pontinska villan och Rundmålnings -(Panorama-)byggnaden