Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Livgardets till häst kasern mot Storgatan

Uppdaterad