Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Timmermansordens stamhus på Eriksberg

Uppdaterad