Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Grand hotell sett mot Nationalmuseum, i bakgrunden

Uppdaterad