Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Helgeandsholmens nordvästra sida från Strömgatan. I bakgrunden Norrbro och Grand Hotel

Uppdaterad