Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Hornsgatan österut från 29 B

Uppdaterad