Foto

Enskede småstugeområde i kvarteren Selleriet 3 och 4 till vänster och Syltgurkan 1 till höger