Foto

Danviks hospital, kyrkan, interiör mot altaret