Foto

Storkyrkobrinken från Riddarhustorget. Storkyrkan i fonden