Foto
Fotograf: Gimberg, Carl Johan (1854-1931). Stockholms stadsmuseum

Storkyrkobrinken från Riddarhustorget. Storkyrkan i fonden

Uppdaterad