Foto

Kvarnen Klippan vid Danviken sedd från SV, Barnängsbryggan