Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Helgeandsholmen sedd från Kungliga Slottet. T.h. basaren på Norrbro

Uppdaterad