Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Helgeandsholmen sedd från Kungliga Slottet. T.h. basaren på Norrbro

Uppdaterad