Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Helgeandsholmen från Vasabron. Norrbro i bakgrunden till vänster

Uppdaterad