Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Helgeandsholmen från Vasabron. Norrbro i bakgrunden till vänster

Uppdaterad