Foto

Östgötagatan n:r 42. Salongsinteriör mot söder och väster