Foto

Porten till Sibyllegatan 67, delvis skymd av lastbil