Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Allmänna konst- och industriutställningen på Djurgården sedd ifrån Strandvägen

Uppdaterad