Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Allmänna Gränd västerut från Djurgårdsvägen

Uppdaterad