Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Gamla Norrbro sedd från Slottet. I förgrunden Mynttorget

Uppdaterad