Foto

Gamla Norrbro sedd från Slottet. I förgrunden Mynttorget