Foto

Fest för källarmästare Johnsson på Skeppsbrokällaren, Skeppsbron 24