Foto
Fotograf: Wiklunds Ateljé. Stadsmuseet i Stockholm

Fest för källarmästare Johnsson på Skeppsbrokällaren, Skeppsbron 24

Uppdaterad