Foto
Fotograf: Wiklunds Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Fest för källarmästare Johnsson på Skeppsbrokällaren, Skeppsbron 24

Uppdaterad