Film & rörlig bild
Upphov: Westberg, Lars (f. 1944). Stockholms stadsmuseum

Slussen

Uppdaterad