Foto

Kvarteret Teskeden vid Wadköpingsvägen från Grimstahamnsvägen i Åkeshov småstugeområde