Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Allmänna konst- och industriutställningen på Djurgården. Stockholms stads paviljong, interiör med modell

Uppdaterad