Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Allmänna konst- och industriutställningen på Djurgården. Stockholms stads paviljong, interiör med modell

Uppdaterad