Foto

Brunkebergstunnelns västra mynning från Tunnelgatan