Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Folkmängdsjämförelser. Översikt

Statistik. Jämförelser av folkmängden i Stockholm, Stor-Stockholm och Stockholms län.