Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Färje- och passagerartrafiken på Finland 1968-2003

Statistik. Ankommande och avgående fartyg, fordon och passagerare mellan Stockholm och Finland årsvis