Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stockholms stadsmuseum

Från Kastellholmen mot ångfregatten Vanadis förtöjning vid Södra Brobänken på Skeppsholmen

Uppdaterad