Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stadsmuseet i Stockholm

Från Kastellholmen mot ångfregatten Vanadis förtöjning vid Södra Brobänken på Skeppsholmen

Uppdaterad