Foto

Från Kastellholmen mot ångfregatten Vanadis förtöjning vid Södra Brobänken på Skeppsholmen