Foto

Lövmarknaden midsommartid vid Riddarholmskanalen. I bakgrunden Riddarhuset