Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stockholms stadsmuseum

Vy från Stadsgården över Strömmen mot Skeppsholmen. Ångfregatten Vanadis förtöjd vid Södra Brobänken. I fonden Nordiska Museet

Uppdaterad