Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgrenar

Statistik. Förvärvsarbetande män och kvinnor i Stockholm efter näringsgren vart femte år