Huvuden på människor i en folkmassa
Text
Författare: Utrednings- och statistikkontoret (USK). Utrednings- och statistikkontoret

Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgrenar

Statistik. Förvärvsarbetande män och kvinnor i Stockholm efter näringsgren vart femte år

Uppdaterad