Foto

Riddarholmskanalen mot norr, Riddarholmsbron och Riddarhuset