Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Landbyska verket, (bryggeri-) vid Engelbrektsplan på Östermalm

Uppdaterad