Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Landbyska verket, (bryggeri-) vid Engelbrektsplan på Östermalm

Uppdaterad