Foto

Landbyska verket, (bryggeri-) vid Engelbrektsplan på Östermalm