Litteraturtips
Författare: Bagarmossens villaförening. Stockholms stadsbibliotek

Bagarmossens villaförening : 1954-1994

En skrift som gavs ut av Bagarmossens villaförening vid dess 40-årsjubileum 1994. Första hälften av skriften består av texter om Bagarmossen och dess tillkomst och andra hälften är en bildsamling. Där finns några bilder som visar olika hustyper och deras planlösningar och foton av byggen och färdiga hus i svartvitt.

Ur förordet: "Vi vill med denna skrift försöka ge en bild av Stockholms utbyggnad, Bagarmossen som ny förort, villaföreningens tillkomst, lite förhistoria om Bagarmossen, närservicen och kommunikationerna. En inblick rörande arbetet kring församlingslivet, skolorna och fritidsverksamheten och slutligen något om utvecklingen och Bagarmossens framtid." 39 sidor.

Innehåll
Bagarmossens Villaförening 40 år
Stockholms utbyggnad
Bagarmossen – en ny förort
Villaföreningens tillkomst
Bagarmossens förhistoria och omgivningar
Närservice
Kommunikationer
Församling, skolor och fritidsverksamhet
Bagarmossen – en förort för framtiden
Prospekt- och bildcollage från byggtiden
Käll- och litteraturförteckning

Uppdaterad