Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Tjärhovsgatan österut från Renstiernas Gata

Uppdaterad