Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Ladugårdslandstorg 2

Ritning av huset Ladugårdslandstorg 2, på nuvarande Östermalmstorg.

Uppdaterad