Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Folkmängden 1252-2003 i Stockholm

Statistik. Folkmängden totalt från år 1252 till år 2003, årligen fr o m år 1720.