Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Flygtrafiken på Lindarängen, Bromma och Arlanda flygplatser. 1927-2003

Statistik. Flygtrafiken på Stockholms flygplatser årsvis.