Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Förtidspensionärer 1961-2003

Statistik. Personer med förtidpension/sjukbidrag i Stockholm årsvis.