Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Iduns Tryckeri Aktiebolag, Kungl. Hofboktryckeriet, Bryggargatan 17

Uppdaterad