Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Iduns Tryckeri Aktiebolag, Kungl. Hofboktryckeriet, Bryggargatan 17

Uppdaterad