Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Nybyggnation efter storlek, rumsenheter 1925-2004. Hela staden

Statistik. Nybyggnation av lägenheter i Stockholm efter storlek årsvis