Foto
Fotograf: Cronquist, Gustaf W:son (1878-1967). Stadsmuseet i Stockholm

Strömmen. Kustflottan

Fartyget längst till vänster är pansarskeppet Sverige

Uppdaterad