Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Bostadshushåll efter antal barn i åldern 0-15 år 1930-1990

Statistik. Bostadshushåll efter antal barn i åldersgruppen 0-15 år i Hela staden, Inre staden, Söderort och Västerort femårsperioder