Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stadsgården vintertid österut från Söderbergs trappor

Uppdaterad