Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör med läktare

Uppdaterad