Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Gamla Norrbro norrut från Mynttorget

Uppdaterad