Foto

Riddarhuset. Västra delen vid Riddarholmskanalen